Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

DUYÊN NỢ
Có phải kiếp này ta gặp nhau

Là duyên là nợ từ rất lâu

Yêu thương say đắm từ kiếp trước

Đẹp tựa như hoa muôn sắc màu

Nào ai biết được ta yêu nhau

Như gió chờ trăng bạc mái đầu

Hẹn ước nếu còn muôn kiếp nữa

Thiên định đôi mình ta tìm nhau

 ..Happy Birthday to you