Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

CHẤP NHẬN
                                                                 
                                   Ta góp nhặt buồn vui tình một thưở
                                   Trả cho người hay trả kiếp tình chung
                                   Ta nghiêng vai rũ hết những bụi trần
                                   Về tìm lại bài thơ ngày hẹn ước
                                                                  @.    @.     @
                                   Tình vẩn đẹp nhưng làm sao biết được
                                   Lỡ duyên thề ta lẻ bước chung đôi
                                   Tình cay đắng là quy luật muôn đời
                                   Thôi đành vậy.. khi làm người trần thế.......!