Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

NGÀY MAI                                                Ngày mai em về bên đất khách 
                                       Xứ lạ nơi xa nửa địa cầu 
                                       Bốn mùa rất rõ từng âm tiết 
                                       Hai mùa mưa nắng sẽ nằm đau 
                                                          

                                       Ngày mai em bước trên lối khác
                                       Vằng vặc xuyên qua dãy núi sầu 
                                       Lặng lẽ rời xa bờ biễn ấm 
                                      Tiếng Mẹ yêu thương giấu thật sâu 
                                                          

                                      Ngày mai em rớt bao nhiêu lệ 
                                      Ai đếm cho em những đớn đau 
                                      Ai hiểu hết lòng người viễn xứ 
                                      Tha phương cùng cực đến dường nào
                                                                                                29/8/2010

                                                         Ngày mai có người về xứ lạ
                                                         Mắt chùng giọt nhớ, nhớ quê hương
                                                         Đừng nhé em ơi, đừng quay lại
                                                         Đẫm lệ ta thêm nỗi đoạn trường

                                                        Ngày mai có người buồn thơ thẩn

                                                        Nơi lạnh chưa quen, nóng chưa từng
                                                        Phong phanh nhịp vỡ tim ở lại
                                                        Nhặt nhạnh cuộc tàn tiệc.. rưng rưng.

                                                        Ngày mai có lắm người trông ngóng

                                                        Nét ngài đăm đắm kẻ độc hành
                                                        Đi chưa kịp đến hồn đã lại
                                                        Ngập ngừng lời nguyện với... mong manh